Verloop

Elke interessante ontmoeting begint met een open gesprek, ook hier.

In het  intakegesprek bekijken we samen wat je naar hier brengt en wat je verwacht van de therapie. Op die manier kunnen we beslissen of we beiden bereid zijn om de therapie te starten. Dan spreken we in onderling overleg een vast patroon van gesprekken af, naargelang de aard en ernst van de hulpvraag.

Ik ben overtuigd van de helende kracht van praten. Praten brengt gedachten naar buiten, maakt ze tastbaar en beheersbaar. In de psychotherapie wordt dan ook gepraat, over wat je bezighoudt, over wat je voelt in je hoofd en ook in je lichaam. Het is hierbij belangrijk dat dit praten vrijuit kan, zonder oordeel en met respect.

Psychotherapie heeft geen welomlijnd einddoel. Je komt met een bepaalde klacht naar hier, maar het wegpraten van de klacht alleen is vaak niet voldoende. We gaan samen op zoek naar een duurzame en blijvende manier om je problemen aan te pakken.Every valuable encounter starts with an open conversation, here as well.