Psychoanalyse

“Gardez-vous de comprendre.”

Jacques Lacan

Op expliciete vraag kan een psychoanalytisch proces worden opgestart. Via vrije associatie waar de (onbewuste) verlangens aan het licht kunnen komen worden de betekenissen en functies van symptomen bevraagd. De theoretische en ethische achtergrond is Lacaniaans. Deze ethiek betekent voor mij in de eerste plaats een opschorting van het begrijpen en het primaat van het verlangen. Een vrij spreken is het instrument en tevens het doel van dit proces.