Over mij

Ik ben filosoof (licentiaat UGent) en klinisch psycholoog (Master UGent). Ik ben lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 782110507), de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen en de Belgische Federatie voor Psychologen.

Als therapeut ga ik uit van de intrinsieke waarde van ieder persoon. Bovendien is elk verhaal anders, ieder persoon heeft zijn unieke beleving. Ik blijf dan ook een open geest houden, zonder oordeel. Tijdens de gesprekken bouwen wij een therapeutische relatie op, die inhoudt dat ik je vanuit mijn theoretische achtergrond begeleid bij je tocht doorheen je gedachten, gevoelens en je verhaal. Deze gesprekken gebeuren in alle vertrouwen en openheid.

Als filosoof sta ik bovendien open voor vragen die verder gaan dan de psychologische problematiek. Vaak hangen die immers samen met levensvragen als ‘Waar wil ik heen met mijn leven?’, ‘Wie ben ik ?’ of ethische en morele kwesties. Vele filosofen hebben getracht antwoorden te zoeken op deze vragen en ik kan je helpen deze antwoorden naar je eigen leven te vertalen en toe te passen.